αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Σπίτι της Γυναίκας
Βία και Covid-19
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Στατιστικά
Έρευνες
Έρευνες Συμβουλευτικής Επιτροπής
Έρευνες - Βία ενάντια στα Παιδιά
Άλλες Έρευνες
Έρευνες στην Κύπρο
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Ευρώπη
Βίντεο
Κοινοβουλευτικά Θέματα
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Έρευνες»

Hope for Children: WOKE UP! – Social media campaign raising awareness of gender-based violence in the framework of the EU funded project REBOOT NOW: Preventing gender-based violence among youth in the post-Covid era

16/02/2024

»

Project: "Moving Women Forward - Movement building to end violence against women and for feminist peace"

19/12/2023

»

ΣΠΑΒΟ: Έρευνα για την Μαιευτική Βία στην Κύπρο - Αποτελέσματα (Δεκέμβριος 2023)

15/12/2023

»

Το State Department των ΗΠΑ δημοσίευσε την Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο για το 2022

22/03/2023

»

EIGE: Combating Cyber Violence against Women and Girls (2022)

26/11/2022

»

GREVIO Baseline Evaluation Report on Cyprus (23 November 2022)

24/11/2022

»

EIGE - Combating coercive control and psychological violence against women in the EU Member States (2022)

15/07/2022

»

MIGS Shadow Report to GREVIO

02/12/2021

»

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά (2019/2166(INI))

06/10/2021

»

Αξιολόγηση των Διατμηματικών Διαδικασιών (2017) για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά

11/09/2021

»

Έκθεση Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που κατατέθηκε στις 30 Ιουλίου 2021 στη GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης

11/08/2021

»

Report on Gender Equality in the EU (2021)

18/03/2021

»

Cyprus Country Briefing: Domestic abuse and impact on children / Ενδοοικογενειακή κακοποίηση και επιπτώσεις στα παιδιά

11/12/2020

»

Cyprus Country Briefing: Domestic abuse and impact on children

11/12/2020

»

Cyprus Country Briefing: Ενδοοικογενειακή κακοποίηση και επιπτώσεις στα παιδιά

11/12/2020

»

EIGE - Risk assessment and management of intimate partner violence in the EU

18/11/2019

»

EIGE - A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police

18/11/2019

»

Consolidated Annual Activity Report of EIGE 2018

14/06/2019

»

EIGE - Police and justice sector data on intimate partner violence against women in the European Union

12/06/2019

»

EIGE - Understanding intimate partner violence in the EU the role of data

12/06/2019

»

FRA - Women as victims of partner violence - Justice for victims of violent crime, Part IV, 2019

30/04/2019

»

EIGE - Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors Cyprus

22/11/2018

»

WE GO! project

06/02/2018

»

Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε Περιπτώσεις Βίας Μεταξύ Πρώην ή Νυν Συζύγων, Συμβίων, Συντρόφων

04/12/2017

»

EIGE: Καταπολεμώντας τη βία κατά των γυναικών - ΚΥΠΡΟΣ (2016)

23/11/2016

»

EIGE fact sheet on violence against women in Cyprus" (2016)

23/11/2016

»

Special Eurobarometer Report (449) on Gender-based Violence, Nov.2016 - 1 Report

15/11/2016

»

Special Eurobarometer Report (449) on Gender-based Violence, Nov.2016 - 2 Summary

15/11/2016

»

Special Eurobarometer Report (449) on Gender-based Violence, Nov.2016 - 3 Fact Sheet

15/11/2016

»

Special Eurobarometer Report (449) on Gender-based Violence, Nov.2016 - 4 Fact Sheet (GR)

15/11/2016

»

Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Νομοθετικών Αναγκών και Απαιτήσεων που Προκύπτουν από την Υπογραφή και για την Κύρωση της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

02/09/2016

»

Έκθεση «Μηχανισμός Διαχείρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου»

01/09/2016

»

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με Μη Ορθή Ερμηνεία από την Αστυνομία του Περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου

11/07/2016

»

Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Ένα στα Πέντε»: «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο»

12/05/2016

»

Strengthening national policies to stop sexual violence against children: A Council of Europe project involving pilot initiatives in Cyprus

12/05/2016

»

Child-friendly justice

01/12/2015

»

Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών

25/11/2015

»

Φεμινιστική ενδυναμωτική παρέμβαση στη κρίση με ομάδες γυναικών επιζήσασων ενδοοικογενειακής βίας

16/10/2015

»

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής εγκληματικότητας

21/07/2015

»

Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά τη διαχείριση, εκ μέρους της αστυνομίας, καταγγελιών για παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking)

27/05/2015

»

Urban and rural residence and its significance on services for victims of domestic violence in Cyprus

15/05/2015

»

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την Ανάγκη Δημιουργίας Μηχανισμού Έγκαιρης και Συντονισμένης Διυπηρεσιακής Παρέμβασης σε Περιπτώσεις Σοβαρού Κινδύνου Βίας Κατά Γυναικών

25/02/2015

»

Standardized tools of domestic violence risk assessment - European examples

30/12/2014

»

Estimating the costs of gender-based violence in the European Union: Report

05/12/2014

»

Domestic and Sexual Violence Perpetrator Programmes, Article 16 of the Istanbul Convention, 2014

04/04/2014

»

Preventing Violence Against Women, Article 12 of the Istanbul Convention, 2014

04/04/2014

»

Raising Awareness of Violence Against Women, Article 13 of the Istanbul Convention, 2014

04/04/2014

»

Violence against women: an EU-wide survey. Main results report

16/03/2014

»

Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών των Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για την αποτελεσματική διαχείριση γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

15/10/2013

»

Έρευνα Θυματοποίησης - Στατιστική Υπηρεσία (2009)

01/02/2013

»

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Κύπρο

22/01/2013

»

Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο

20/10/2012

»

Ενδοοικογενειακή Βία

29/11/2011

»

Πολιτικές και πρακτικές απο-ιδρυματοποίησης ως μέτρα πρόληψης της κακοποίησης

01/01/2011

»

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια (2010)

01/12/2010

»

"XX/XY Αποκαλύψεις Φύλων"

14/02/2010

»

Αξιολόγηση των Υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

02/12/2009

»

Domestic Violence Toolkit

01/11/2009

»

«Η συσχέτιση Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα»

01/06/2009

»

Administrative data collection on domestic violence in Council of Europe member states

01/12/2008

»

Έρευνες Συμβουλευτικής Επιτροπής

21/04/2008

»

Η Βία στην Οικογένεια Μέσα από τα Μάτια των Νέων

07/03/2008

»

Combating Domestic Violence: Ukrainian and International Experience

24/12/2007

»

Οικογενειακή Βία: Προσδιορισμός των Βασικών Προβλημάτων και Εισηγήσεις για Πρόληψη του Φαινομένου Μέσων Πλαισίων και Μέτρων Πολιτικής

07/11/2007

»

Domestic Violence: Basic Problems, Recommendations for Prevention and Policy Measures

07/11/2007

»

Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας που Παρέχονται σε Θύματα Βίας στην Οικογένεια

26/10/2007

»

WHO Ethical and safety recommendations for researching documenting and monitoring sexual violence in emergencies

09/08/2007

»

Reality Check: When Women’s NGOs Map Policies and Legislation on Violence against Women in Europe

01/02/2007

»

Plan of Action to Deal with Domestic and Sexual Violence

01/09/2006

»

Researching Violence Against Women

22/12/2005

»

Addressing violence against women and achieving the Millennium Development Goals

15/09/2005

»

Family Violence Survey: Republic of Serbia - Misdemeanor Proceedings

01/10/2004

»

Η Έκταση και οι Μορφές Βίας Ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια

01/09/2004

»

Αξιολόγηση της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών (2002) για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

10/02/2004

»

Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence

13/02/2003

»

Domestic Abuse against Men in Scotland

01/09/2002

»

Putting Women First

03/08/2001

»

Towards a Common European Framework to Monitor Progress in Combating Violence against Women

09/07/2001

»

Αποτελέσματα της Έρευνας με θέμα "Βία στην Κυπριακή Οικογένεια"

01/10/2000

»

Unveiling the Hidden Data on Domestic Violence in the European Union

01/11/1999

πάνω | πίσω | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy