αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Στατιστικά
Στατιστικά Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Στατιστικά Αστυνομίας
Στατιστικά Νομικής Υπηρεσίας
Στατιστικά Σύνδεσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
Στατιστική Υπηρεσία
Έρευνες
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Βιβλιοθήκη
Προκήρυξη Προσφορών
Ευρώπη
Βίντεο
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Στατιστικά»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2012-2016)

09/08/2017

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440 (2016)

10/01/2017

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας (2016)

10/01/2017

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Πάφου (2016)

10/01/2017

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια (2005-2015)

13/09/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2011-2015)

05/04/2016

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας 2015

15/01/2016

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Πάφου 2015

15/01/2016

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440, 2015

15/01/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα περιστατικά βίας στην οικογένειας κατά είδος (2010-2014)

19/03/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 116000, 2014

17/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 116111, 2014

16/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας 2014

15/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440, 2014

15/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Πάφου 2014

15/01/2015

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2011

01/10/2014

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια (2005-12)

08/04/2014

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια (2009-13)

19/03/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 116000, 2013

17/01/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας 1998-2013

16/01/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440, 2013

15/01/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Δεκέμβριος 2013

30/12/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Νοέμβριος 2013

30/11/2013

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2010

01/11/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Σεπτέμβριος 2013

30/09/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Αυγουστος 2013

30/08/2013

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια (2008-12)

09/04/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2012

05/02/2013

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Στατιστικά 2012

31/01/2013

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια (2005-11)

29/05/2012

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2000-2011

07/02/2012

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Στατιστικά 2011

31/01/2012

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2011

15/01/2012

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας 2011

25/12/2011

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2009

01/05/2011

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ετήσιος Αριθμός Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2003-09)

15/04/2011

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας 1998-2010

30/01/2011

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2000-2010

25/01/2011

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Παρακολούθηση της Έκτασης της Βίας στην Οικογένεια και της Βίας Ενάντια στα Παιδιά (1999-2010)

15/01/2011

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Γραφήματα 2010

15/12/2010

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2008

01/06/2010

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ετήσιος Αριθμός Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος

24/03/2010

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2007

01/10/2009

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ετήσιος αριθμός περιστατικών βίας στην οικογένεια κατά έτος

07/04/2009

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2006

01/10/2008

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην οικογένεια

28/03/2008

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2005

01/11/2007

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια

28/03/2007

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2004

01/09/2006

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2003

01/12/2005

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2002

01/12/2004

»

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στατιστικά στοιχεία των περιπτώσεων Βίας στην Οικογένεια (1998-2005) στη Νομική Υπηρεσία με βάση την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα, αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42

11/06/1998

πάνω | πίσω | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy