αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Σπίτι της Γυναίκας
Βία και Covid-19
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Στατιστικά
Στατιστικά Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Στατιστικά Αστυνομίας
Στατιστικά Νομικής Υπηρεσίας
Στατιστικά Σύνδεσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
Στατιστική Υπηρεσία
Έρευνες
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Ευρώπη
Βίντεο
Κοινοβουλευτικά Θέματα
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Στατιστικά»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2021

17/09/2021

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υποθέσεις Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία αδικήματος και Έτος (2018-2020)

16/09/2021

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2016-2020)

15/09/2021

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2017-2019)

14/09/2021

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σοβαρό Έγκλημα κατά Επαρχία και Έτος (2016-2018)

13/09/2021

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ)

Στατιστικά ΣΠΑΒΟ 2020

01/09/2021

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια (2015-2019)

31/08/2021

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2017-2019)

27/04/2020

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι (2017-2019)

25/04/2020

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ενεχόμενοι Ανήλικοι σε Σοβαρό Έγκλημα κατά αδίκημα (2016-2018)

24/04/2020

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2014-2018)

05/02/2020

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια 2013-2017

04/02/2020

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2015-2017)

04/02/2020

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι (2015-2017)

03/02/2020

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ)

Στατιστικά ΣΠΑΒΟ 2019

05/01/2020

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ)

Στατιστικά ΣΠΑΒΟ 2018

05/01/2019

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ)

Στατιστικά ΣΠΑΒΟ 2017

05/01/2018

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2014-2016)

10/08/2017

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2012-2016)

09/08/2017

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ενεχόμενοι Ανήλικοι σε Σοβαρό Έγκλημα (2014-2016)

09/08/2017

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440 (2016)

10/01/2017

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας (2016)

10/01/2017

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Πάφου (2016)

10/01/2017

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια (2005-2015)

13/09/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2011-2015)

05/04/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη και Έκβαση Ποινικών Υποθέσεων Κακοποίησης Ανηλίκων (2004-2015)

15/03/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2012-2014)

14/03/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι (2012-2014)

13/03/2016

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας 2015

15/01/2016

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Πάφου 2015

15/01/2016

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440, 2015

15/01/2016

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενα περιστατικά βίας στην οικογένειας κατά είδος (2010-2014)

19/03/2015

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2011-2013)

18/03/2015

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά Στοιχεία που ενέχονται ανήλικοι (2011-2013)

17/03/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 116000, 2014

17/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 116111, 2014

16/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας 2014

15/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440, 2014

15/01/2015

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας Πάφου 2014

15/01/2015

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Στατιστικό Πορτραίτο της Γυναίκας της Κύπρου, 2012 (Κεφ. 9 - Βία κατά των Γυναικών, σελ.99-105)

05/12/2014

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2011

01/12/2014

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια (2005-12)

08/04/2014

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια (2009-13)

19/03/2014

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2010-2012)

18/03/2014

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι (2010-2012)

17/03/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 116000, 2013

17/01/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας 1998-2013

16/01/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Γραμμής 1440, 2013

15/01/2014

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2010

10/01/2014

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Δεκέμβριος 2013

30/12/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Νοέμβριος 2013

30/11/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Σεπτέμβριος 2013

30/09/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μηνιαία Έκθεση ΣΠΑΒΟ, Αυγουστος 2013

30/08/2013

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια (2008-12)

09/04/2013

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2012

05/02/2013

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Στατιστικά 2012

31/01/2013

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια (2005-11)

29/05/2012

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2000-2011

07/02/2012

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Στατιστικά 2011

31/01/2012

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2011

15/01/2012

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας 2011

25/12/2011

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2009

01/07/2011

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ετήσιος Αριθμός Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2003-09)

15/04/2011

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Χώρου Φιλοξενίας 1998-2010

30/01/2011

»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στατιστικά Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 2000-2010

25/01/2011

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Παρακολούθηση της Έκτασης της Βίας στην Οικογένεια και της Βίας Ενάντια στα Παιδιά (1999-2010)

15/01/2011

»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Γραφήματα 2010

15/12/2010

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2008

01/07/2010

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ετήσιος Αριθμός Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος

24/03/2010

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2007

01/10/2009

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ετήσιος αριθμός περιστατικών βίας στην οικογένεια κατά έτος

07/04/2009

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2006

01/11/2008

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην οικογένεια

28/03/2008

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2005

01/12/2007

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στατιστικοί Δείκτες για Σύγκριση Κατά Φύλο στην Κύπρο (2007)

27/04/2007

»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν βία στην Οικογένεια

28/03/2007

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2004

01/10/2006

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2003

09/01/2006

»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκληματολογικές Στατιστικές 2002

09/01/2005

»

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στατιστικά στοιχεία των περιπτώσεων Βίας στην Οικογένεια (1998-2005) στη Νομική Υπηρεσία με βάση την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα, αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42

11/06/1998

πάνω | πίσω | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy