αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Σπίτι της Γυναίκας
Βία και Covid-19
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Εγκύκλιοι
Σχετικοί Νόμοι
Συμβάσεις
Στατιστικά
Έρευνες
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Ευρώπη
Βίντεο
Κοινοβουλευτικά Θέματα
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Νομοθεσία

Οι Περι Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι


Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου 47(Ι)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 119(Ι)/2000.

  • Ο Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος 47(Ι)/1994.
 Κατεβάστε την Νομοθεσία (Ελληνική Έκδοση)
 Download the Legislation (English Version)


  • Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004.
 Κατεβάστε την Νομοθεσία (Ελληνική Έκδοση)
 Download the Legislation (English Version)


  • O περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν. 172(Ι)/2015) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4542, 2/12/2015
 Κατεβάστε την Νομοθεσία (Ελληνική Έκδοση)


  • O περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν. 78(Ι)/2017) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4608, 30/6/2017
 Κατεβάστε την Νομοθεσία (Ελληνική Έκδοση)


  • Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν.95(Ι)/2019) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4716, 9/7/2019
 Κατεβάστε την Νομοθεσία (Ελληνική Έκδοση)


  • Ο Περι Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 μέχρι 2019
 Κατεβάστε την Νομοθεσία (Ελληνική Έκδοση)
 Download the Legislation (English Version)
Οι Περι Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004


Σημείωμα:

Η παρούσα έκδοση, συνιστά ενοποίηση των περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004 (Νόμοι 119(Ι) του 2000 και 212(Ι) του 2004).


ΜΕΡΟΣ IX

Ποικίλες Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ VIII

Στέγη Προστασίας και Αδικήματα

ΜΕΡΟΣ VII

Ταμείο

ΜΕΡΟΣ VI

Διατάγματα και μεταχείριση κατηγορούμενου

ΜΕΡΟΣ V

Εκδίκαση υποθέσεων και μαρτυρία

ΜΕΡΟΣ IV

Καταθέσεις μαρτύρων και θύματος

ΜΕΡΟΣ III

Οικογενειακοί Σύμβουλοι, Συμβουλευτικές Επιτροπές και Πολυθεματικές Ομάδες

ΜΕΡΟΣ II

Έννοια Βίας

ΜΕΡΟΣ Ι

Εισαγωγικές Διατάξεις


πάνω | πίσω | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy