αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Σπίτι της Γυναίκας
Βία και Covid-19
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Στατιστικά
Έρευνες
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Προκήρυξη Προσφορών
Ευρώπη
Βίντεο
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Έρευνες Συμβουλευτικής Επιτροπής


 


 

Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο

Οκτώβριος 2012

 

Αξιολόγηση των Υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

Δεκέμβριος 2009

 

«Η συσχέτιση Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα»

Ιούνιος 2009

 

Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας που Παρέχονται σε Θύματα Βίας στην Οικογένεια

Οκτώβριος 2007

 

Η Έκταση και οι Μορφές Βίας Ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια  

Σεπτέμβριος 2004

 

Αποτελέσματα της Έρευνας με θέμα "Βία στην Κυπριακή Οικογένεια"  

Οκτώβριος 2000

 

 

 

 

Έρευνες στην Κύπρο

 


 

Cyprus Country Briefing: Domestic abuse and impact on children / Ενδοοικογενειακή κακοποίηση και επιπτώσεις στα παιδιά

Δεκέμβριος 2020

 

Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε Περιπτώσεις Βίας Μεταξύ Πρώην ή Νυν Συζύγων, Συμβίων, Συντρόφων

Δεκέμβριος 2017

 

Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Νομοθετικών Αναγκών και Απαιτήσεων που Προκύπτουν από την Υπογραφή και για την Κύρωση της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

Σεπτέμβριος 2016

 

Έκθεση «Μηχανισμός Διαχείρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου»

Σεπτέμβριος 2016

 

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με Μη Ορθή Ερμηνεία από την Αστυνομία του Περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου

11 Ιουλίου 2016

 

Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Ένα στα Πέντε» με θέμα «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο»

(click here for the English Version)

Δεκέμβριος 2015

 

Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών

25 Νοεμβρίου 2015

 

Φεμινιστική ενδυναμωτική παρέμβαση στη κρίση με ομάδες γυναικών επιζήσασων ενδοοικογενειακής βίας

Οκτώβριος 2015

 

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής εγκληματικότητας

21 Ιουλίου 2015

 

Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά τη διαχείριση, εκ μέρους της αστυνομίας, καταγγελιών για παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking)

27 Μαΐου 2015

 

Urban and rural residence and its significance on services for victims of domestic violence in Cyprus

May 2015

 

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την Ανάγκη Δημιουργίας Μηχανισμού Έγκαιρης και Συντονισμένης Διυπηρεσιακής Παρέμβασης σε Περιπτώσεις Σοβαρού Κινδύνου Βίας Κατά Γυναικών 

25 Φεβρουαρίου 2015

 

Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών των Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για την αποτελεσματική διαχείριση γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 

Οκτώβριος 2013

 

Έρευνα Θυματοποίησης - Στατιστική Υπηρεσία (2009) 

Φεβρουάριος 2013

 

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Κύπρο

Ιανουάριος 2013

 

Ενδοοικογενειακή Βία

Νοέμβριος 2011

 

Πολιτικές και πρακτικές απο-ιδρυματοποίησης ως μέτρα πρόληψης της κακοποίησης

Νοέμβριος 2011

 

"XX/XY Αποκαλύψεις Φύλων" 

Φεβρουάριος 2010

 

Η Βία στην Οικογένεια Μέσα από τα Μάτια των Νέων

Μάρτιος 2008

 

Οικογενειακή Βία: Προσδιορισμός των Βασικών Προβλημάτων και Εισηγήσεις για Πρόληψη του Φαινομένου Μέσων Πλαισίων και Μέτρων Πολιτικής

(click here for the English Version)

Νοέμβριος 2007

 

 

 

 

Άλλες Έρευνες

 


 

2021 Report on Gender Equality in the EU 

2021

 

EIGE - Risk assessment and management of intimate partner violence in the EU

18/11/2019

 

EIGE - A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police

18/11/2019

 

Consolidated Annual Activity Report of EIGE 2018

14/06/2019

 

EIGE - Police and justice sector data on intimate partner violence against women in the European Union

12/06/2019

 

EIGE - Understanding intimate partner violence in the EU the role of data

12/06/2019

 

FRA - Women as victims of partner violence - Justice for victims of violent crime, Part IV, 2019

30/04/2019

 

EIGE - Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors Cyprus

22/11/2018

 

WE GO! project

2016-2018

 

EIGE fact sheet on violence against women in Cyprus" (2016)

2016

 

Special Eurobarometer Report (449) on Gender-based Violence. 

Nov 2016

  1. Special Eurobarometer GBV 2016 - Report
  2. Special Eurobarometer GBV 2016 - Summary
  3. Special Eurobarometer GBV 2016 - Fact Sheet
  4. Special Eurobarometer GBV 2016 - Fact Sheet (Gr)

 

Child-friendly justice

2015

 

Standardized tools of domestic violence risk assessment - European examples

2012-2014

 

Domestic and Sexual Violence Perpetrator Programmes, Article 16 of the Istanbul Convention

2014

 

Preventing Violence Against Women, Article 12 of the Istanbul Convention

2014

 

Raising Awareness of Violence Against Women, Article 13 of the Istanbul Convention

2014

 

Violence against women: an EU-wide survey. Main results report

2014

 

Domestic Violence Toolkit

2009

 

Administrative data collection on domestic violence in Council of Europe member states

2008

 

Combating Domestic Violence: Ukrainian and International Experience

December 2007

 

WHO Ethical and safety recommendations for researching documenting and monitoring sexual violence in emergencies

August 2007

 

The United Nations Secretary General’s Study on Violence Against Children

info: www.violencestudy.org

 

Reality Check: When Women’s NGOs Map Policies and Legislation on Violence against Women in Europe

February 2007

 

Plan of Action to Deal with Domestic and Sexual Violence

September 2006

 

Researching Violence Against Women

December 2005

 

Addressing violence against women and achieving the Millennium Development Goals

September 2005

 

Family Violence Survey: Republic of Serbia - Misdemeanor proceedings

2004

 

Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence

February 2003

 

Domestic Abuse against Men in Scotland

2002

 

Putting Women First

August 2001

 

Towards a Common European Framework to Monitor Progress in Combating Violence against Women

2001

 

Unveiling the Hidden Data on Domestic Violence in the European Union

November 1999

πάνω | πίσω | εύκολη εκτύπωση | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy