αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Τι είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή
Υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Στατιστικά
Έρευνες
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Βιβλιοθήκη
Προκήρυξη Προσφορών
Ευρώπη
Βίντεο
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Προφίλ

Τι είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή


Σύσταση:

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου 47(Ι)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 119(Ι)/2000. Με την τροποποίηση του Νόμου που έγινε το 2004, ο βασικός Νόμος 119(Ι)/2000 και ο Τροποποιητικός Νόμος 212(Ι)/2004, αναφέρονται μαζί ως οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004.

 

Αποστολή:

Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η καλύτερη εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η ολοκληρωμένη πρόληψη και ολική εξάλειψη της Βίας στην Οικογένεια.

 

Αρμοδιότητες:

 • Να παρακολουθεί το πρόβλημα της Βίας στην οικογένεια στην Κύπρο.
 • Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.
 • Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη Βία στην οικογένεια.
 • Να προωθεί τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της Βίας στην οικογένεια.
 • Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

 

Τι είναι Βία:

Με βάση το Άρθρο 3, των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων 19(Ι) του 2000 και 212(Ι) του 2004 σημαίνει:

"οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται άμεσα πραγματική σωματική, σεξουαλική ή ψυχική  βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας και περιλαμβάνει και τη Βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς επίσης και τον περιορισμό της ελευθερίας του"

 

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν οι ακόλουθες Υπηρεσίες:

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αστυνομία
 • Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας
 • Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου

πάνω | πίσω | εύκολη εκτύπωση | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy