αρχική σελίδα
αρχική σελίδα

εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

Προφίλ
Τι είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή
Υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν
Εγχειρίδια Διατμηματικών Διαδικασιών
Σχέδια Δράσης
Σπίτι της Γυναίκας
Βία και Covid-19
Εκδόσεις
Νομοθεσία
Στατιστικά
Έρευνες
Επιμόρφωση/Εκπαίδευση
Ετήσιες Εκθέσεις
Ευρώπη
Βίντεο
Κοινοβουλευτικά Θέματα
Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΜΕ
Συνδέσεις

Αναζήτηση:


Προφίλ

Τι είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή


Σύσταση:

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ) συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου 47(Ι)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 119(Ι)/2000.

 

Αποστολή:

Αποστολή της ΣΕΠΚΒΟ είναι η καλύτερη εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και ολική εξάλειψη της Βίας στην Οικογένεια.

 

Αρμοδιότητες:

 • Να παρακολουθεί το πρόβλημα της Βίας στην οικογένεια στην Κύπρο.
 • Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.
 • Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη Βία στην οικογένεια.
 • Να προωθεί τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της Βίας στην οικογένεια.
 • Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

 

Τι είναι Βία:

Με βάση το Άρθρο 3, του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου του 2000 (119(I)/2000) σημαίνει:

"οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται άμεσα πραγματική σωματική, σεξουαλική ή ψυχική  βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας και περιλαμβάνει και τη Βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς επίσης και τον περιορισμό της ελευθερίας του"

 

Στη ΣΕΠΚΒΟ συμμετέχουν οι ακόλουθες Υπηρεσίες:

 

Η εκλογή των μελών της ΣΕΠΚΒΟ γίνεται με βάση τα άρθρα 7(2), 7(4) και 7(6) του Ν.119(Ι)/2000, τα οποία αναφέρουν ότι:

 

«7(2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από άτομα τα οποία διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν γνώση και πείρα του θέματος. Οι διορισμοί γίνονται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έντεκα και η θητεία τους είναι πενταετής.

Τα άτομα που διορίζονται από το δημόσιο τομέα επιλέγονται από τα Υπουργεία και από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου αυτού και τα άτομα που διορίζονται από τον ιδιωτικό τομέα επιλέγονται από μέλη των συνδέσμων ή οργανώσεων εμπλεκομένων στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια σε ίση αναλογία.

 

7(4) Τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού είναι -

 • Το Υπουργείο Υγείας·
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·
 • Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος)·
 • Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)·
 • Η Νομική Υπηρεσία·
 • Η Αστυνομία.

7(6) Η Επιτροπή ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς θέματα διαδικασίας που την αφορούν.»

πάνω | πίσω | εύκολη εκτύπωση | εξειδικευμένη αναζήτηση | επικοινωνία | αρχική σελίδα

© Copyright - Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  |  www.familyviolence.gov.cy